Toegangsbeleid

Toegangsbeleid Whiskyfestival Whisky in het Fort


We hechten als festivalorganisatie grote waarde aan een hoge kwaliteit van ons festival. Niet alleen met de whisky en alles er om heen maar ook met de beschikbare ruimte. We willen graag genoeg ruimte houden zodat iedereen ontspannen kan rondlopen. En zo nu en dan even kan zitten om van al die heerlijke whisky te genieten. Daarom deze wellicht wat bijzondere maatregel: we houden het maximaal aantal whiskyliefhebbers op vierhonderd. Elke deelnemer krijgt een polsbandje zodat het fort tussendoor verlaten kan worden en men weer naar binnen kan.


Personen vanaf 18 jaar hebben toegang tot het festival, indien zij in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, en een geldig identiteitsbewijs hebben, zodat zij zich bij twijfel omtrent hun leeftijd kunnen legitimeren. Legitimatie bij entree tot 21 jaar is verplicht. Toegang tot het festivalgedeelte buiten en binnen is uitsluitend voor houders van het toegangsbandje. De festivalorganisatie behoudt zich het recht voor, inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.


Dit festival is georganiseerd om u kennis te laten maken met een grote diversiteit aan whisky. Het is de bedoeling dat u proeft en niet overdadig drinkt.

De organisatie heeft het recht – al dan niet na het geven van een waarschuwing – u de toegang tot het festival te ontzeggen en/of u van het festivalterrein te (laten) verwijderen, indien u naar het oordeel van de organisatie:

  1. onder zodanige invloed van alcohol bent, dat u een gevaar voor uzelf en/of anderen bent en/of hinder/schade veroorzaakt;
  2. geweld pleegt of anderen met geweld dreigt en/of anderszins strafbare feiten pleegt;
  3. andere aanwijzingen van de festivalorganisatie niet strikt opvolgt.


Tijdens het gehele evenement zal de organisatie er alles aan doen om mensen en goederen te beschermen. De festivalorganisatie wijst echter uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af:

  1. ten gevolge van de effecten van alcoholgebruik in de ruimste zin des woords;
  2. voor schade aan mens en goederen, zulks in de ruimste zin des woords, door wie of wat dan ook ontstaan;
  3. voor en/of ten gevolge van transacties tussen bezoekers, standhouders en/of locatie-exploitanten, van welke aard en omvang dan ook.


Voor de BOB's is een ander kaartje van 10,-- euro. De BOB krijgt geen glas en geen muntjes maar wel een tegoedbon voor bakje koffie/thee. De BOB krijgt ook een polsbandje maar van een andere kleur. We wijzen voor wat betreft het vervoer naar op onze festivalbussen. Hierdoor kan het aantal BOB's wellicht ook beperkt blijven. Pak de bus, die is er voor om iedereen weer veilig thuis te brengen.